Aanvullende algemene voorwaarden Koopjespunten

1 INLEIDING
1.1  Welkom bij het Koopjesmarkthal loyaliteitsprogramma. Het loyaliteitsprogramma in Nederland is een initiatief van Rokatrade (handelend onder handelsnaam “Koopjes Markthal” afgekort KM, "wij" of "ons") gevestigd in Nederland, Waalwijk (5141 JL) Dijkstraat 3 en geregistreerd in de Kamer van Koophandel onder nummer 60244976. Door u te registreren voor het loyaliteitsprogramma gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden Koopjespunten"). 
1.2 Het lidmaatschap is gratis en wordt na een eerste aankoop geactiveerd.
1.3 Als je member bent van het loyaliteitsprogramma spaar je punten welke bij een vervolgaankoop kunnen worden ingeleverd voor extra korting. Meer informatie hierover vind je onder je account ("Mijn Account") op de website Koopjesmarkthal.nl.  
1.4 Informatie over hoe de Koopjes Markthal je persoonlijke gegevens verwerkt vind je hier in het Privacybeleid.

2. LIDMAATSCHAP
2.1 Het lidmaatschap is beperkt tot individuele inwoners van Nederland en België  die niet optreden in de hoedanigheid van een bedrijf met een geldig e-mailaccount en die ten minste 18 jaar oud zijn. Het lidmaatschap is ook toegankelijk voor inwoners van Nederland en België die 16 jaar zijn en handelen met toestemming van hun ouder(s), voogd(en) of wettelijke vertegenwoordiger(s). KM behoudt zich het recht voor om een schriftelijke bevestiging van deze toestemming te vragen. Werknemers, functionarissen, directeuren, agenten en vertegenwoordigers van KM  komen in aanmerking voor het lidmaatschap maar kunnen van bepaalde promoties worden uitgesloten.
2.2 Door je aan te melden, geef je aan dat je ten minste 18 jaar oud bent, of 16 jaar oud en de toestemming hebt van je ouder(s), voogd of wettelijke vertegenwoordiger zoals van toepassing, en dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden.
2.3 Je lidmaatschap is persoonlijk, niet overdraagbaar en onderworpen aan deze algemene voorwaarden alsook aan andere regels, voorschriften, beleid en procedures aangenomen door KM, zoals door jou goedgekeurd wanneer je deelneemt aan aanbiedingen, beloningen, het doen van aankopen en andere gerelateerde diensten. Wij hanteren een limiet van één lidmaatschap per persoon. 
2.4 Bedrijven, groepen, verenigingen of andere entiteiten, of anderen die commerciële aankopen of bulkaankopen doen, komen niet in aanmerking voor het lidmaatschap. Het lidmaatschap mag niet worden gebruikt voor doorverkoop of om winst te maken.
2.5 Het is jouw verantwoordelijkheid, en een voorwaarde voor je lidmaatschap, om je e-mailadres en contactgegevens up-to-date te houden.

3. KM LOYALITEITSPROGRAMMA IN NEDERLAND  
3.1 Het lidmaatschap is een nationaal programma en beperkt tot aankopen online op koopjesmarkthal.nl in Nederland. Je kunt alleen punten sparen door te shoppen of door middel van andere activiteiten waarvoor punten kunnen worden gespaard in Nederland, zoals medegedeeld door KM. Houd er rekening mee dat je geen punten spaart bij een aankoop van een giftcard of andere cadeaubon. 
3.2 De punten die je hebt gespaard zijn persoonlijk en kunnen niet worden overgedragen op een ander persoon of lid.
3.3 Punten die je ontvangen hebt bij aankoop van een artikel worden weer van je account in mindering gebracht als je het artikel retourneert. 

4. WIJZIGINGEN, BEËINDIGING EN/OF UITSLUITING VAN KM LOYALITEITSPROGRAMMA
4.1 Je kunt je lidmaatschap op elk moment beëindigen via Mijn Account op de website Koopjesmarkthal.nl of door contact op te nemen met de klantenservice. Houd er rekening mee dat als je je lidmaatschap opzegt, je alleen via het gast account bij KM kunt winkelen.
4.2 Als je je lidmaatschap beëindigt, worden je gespaarde punten gewist. Ook zullen alle kredietaanvragen worden geannuleerd.
4.3 KM kan, naar eigen goeddunken, het KM loyaliteitsprogramma, en/of een van de Algemene Voorwaarden, privacy policy, regels, voorschriften of voordelen op elk moment toepassen, interpreteren, beëindigen, wijzigen, beperken, opschorten of wijzigen, door u kennisgeving van een dergelijke actie vooraf, hetzij in de app, online, via e-mail of een combinatie daarvan.  Als je de wijzigingen niet accepteert, heb je het recht om je lidmaatschap te annuleren.
4.4 KM behoudt zich het recht voor om elk individu van de KM loyaliteitsprogramma naar eigen goeddunken uit te sluiten. Elk bewezen of redelijkerwijs verondersteld misbruik van het loyaliteitsprogramma, niet-naleving van de Algemene Voorwaarden, inactiviteit van het lidmaatschap gedurende meer dan 36 maanden, elke verkeerde voorstelling van zaken of enig gedrag dat schadelijk is voor de belangen van KM kan u onderwerpen aan herroeping en zal van invloed zijn op verdere deelname aan het loyaliteitsprogramma. Als uw lidmaatschap wordt ingetrokken, verlopen alle punten in uw KM Member-account automatisch.  

5. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
5.1 KM is niet aansprakelijk voor een systeemfout of storing van het KM Loyaliteitsprogramma of de gevolgen daarvan. KM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade voortvloeiend uit schorsing, wijziging of beëindiging of op een andere wijze gerelateerd aan het KM Loyaliteitsprogramma, met uitzondering van aansprakelijkheid die niet bij wet kan worden uitgesloten.

6. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN JURISDICTIE
6.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de Nederlandse wetgeving. Elk geschil, elke claim of controverse die ontstaat of verband houdt met deze Algemene Voorwaarden of het lidmaatschap van het KM loyaliteitsprogramma zal worden beslecht door de toepasselijke rechter in Nederland.

7. CONTACT
7.1 Als je vragen hebt over het KM loyaliteitsprogramma kan je contact opnemen met de klantenservice.
 
Kunnen we je helpen?

Kunnen we je helpen?

Neem dan contact op met de klantenservice:

  • Telefoon +31 (0)416 440 355
  • Whatsapp +31 (0)6 25 20 98 98
  • E-mail info@koopjesmarkthal.nl
Volg ons op social media: