Herroepingsrecht bij de Koopjes Markthal

Herroepingsrecht

14 daagse zichttermijn
Niet tevreden met uw aankoop of u heeft zich vergist? Geen probleem. U heeft het recht om binnen 14 dagen, zonder opgaaf van redenen, de overeenkomst te herroepen. 
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde het laatste artikel van de bestelling fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring, bijvoorbeeld schriftelijk per post of per email, op de hoogte te stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt dit formulier of een andere duidelijke geformuleerde verklaring ook via email sturen naar info@koopjesmarkthal.nl. Als u van deze mogelijkheid gebruikt maakt zullen wij u onverwijld per email een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. 
 
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om een mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Hierna heeft u nog eens 14 dagen te tijd om het product retour te sturen. Terugbetaling volgt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst. Indien u slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 
Hoewel u dit niet verplicht bent, willen wij u vragen om het product in de originele en ongeschonden verpakking te retourneren. Wij adviseren u derhalve de verpakking met de nodige voorzichtigheid te openen en de verpakking gedurende de bedenktijd goed te bewaren. Dit geldt tevens voor de eventueel gebruikte opvulmaterialen in de doos. 
Het product kan alleen geretourneerd worden indien het product nog ongebruikt is. Houdt u hierbij rekening met de vuistregel: u mag het product beoordelen / gebruiken zoals dat in een fysieke winkel ook mogelijk is. Voorbeelden:
  • U mag een nieuwe schort passen in de winkel, maar niet dragen.
  • U mag een luchtbevochtiger bekijken, maar niet in gebruik nemen.
  • U mag een pan bekijken, maar niet mee koken of bakken. 
 
Mocht er door gebruik schade zijn ontstaan aan het product, dan bent u hiervoor aansprakelijk. Wij behouden het recht om voor deze schade servicekosten in rekening te brengen. De hoogte hiervan zullen wij per email laten weten en zullen wij inhouden op het terug te betalen aankoopbedrag. Indien het product onherstelbare gebruikssporen vertoont, d.w.z. dat het product niet meer in nieuwstaat kan worden gebracht, dan zullen wij de inkoopwaarde van het product inhouden op de terugbetaling. De kosten van de retourzending zijn voor uw rekening. Bij herroeping maken wij het aankoopbedrag en de betaalde kosten van de heenzending aan u over.
 
U kunt het retourpakket sturen naar: 
 
KOOPJES MARKTHAL
Afdeling retouren
Dijkstraat 3
5141 JL Waalwijk 
 
Voor meer informatie over het herroepingsrecht verwijzen wij naar de Algemene Levervoorwaarden op onze website. Raadpleeg voor meer informatie over het retourzenden de pagina over de retourprocedure of neem contact op met onze klantenservice op info@koopjesmarkthal.nl of telefonisch op 0416 - 440 355 (op werkdagen tussen 09.00 en 18.00 uur).
Kunnen we je helpen?

Kunnen we je helpen?

Neem dan contact op met de klantenservice:

  • Telefoon +31 (0)416 440 355
  • Whatsapp +31 (0)6 25 20 98 98
  • E-mail info@koopjesmarkthal.nl
Volg ons op social media: